Help: Bijbelboeken

De volgende afkortingen zijn gebruikt voor de Bijbelboeken:
1 Kon.1 Koningen
1 Kron.1 Kronieken
1 Sam.1 Samuel
2 Kon.2 Koningen
2 Kron.2 Kronieken
2 Sam.2 Samuel
Am.Amos
Dan.Daniël
Deut.Deuteronomium
Est.Ester
Ex.Exodus
Ez.Ezechiël
EzraEzra
Gen.Genesis
Hab.Habakuk
Hag.Haggai
Hand.Handelingen
Hoogl.Hooglied
Hos.Hosea
Jer.Jeremia
Jes.Jesaja
JobJob
JoëlJoël
Joh.Johannes
JonaJona
Joz.Jozua
Klaagl.Klaagliederen
Lev.Leviticus
Luc.Lucas
Mal.Maleachi
Marc.Marcus
Mat.Matteüs
Mi.Micha
Nah.Nahum
Neh.Nehemia
Num.Numeri
Ob.Obadja
Openb.Openbaring of Apocalyps
Pr.Prediker
Ps.Psalmen
Recht.Rechters of Richteren
Rt.Ruth
Sef.Sefanja
Spr.Spreuken
Zach.Zacharia