Help: uitspraak

Voor uitgebreidere toelichting: zie de (Sofeer) helpfunctie, paragraaf 11.