Us

afbreking: Us [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

 
  1. kleinzoon van Sem, zoon van Aram(2)-1 (Gen. 10:23, 1 Kron. 1:17);
  2. oudste zoon van Nachor(2)-2 en Milka (Gen. 22:21);
  3. nakomeling van Seïr-1, zoon van Disan (Gen. 36:28, 1 Kron. 1:42);
  4. gebied in Edom(2)-2; mogelijk bestaat verband met Us-3 (Jer. 25:20, Job 1:1, Klaagl. 4:21)
[ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Oets [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden