Wajetsee

afbreking: Wa·je·tsee [ ? ]
  [uitspraak: Wajeetsee] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'en hij trok uit';  

  beginwoord, tevens naam van de perikoop Beresjiet 28:10-32:3 [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden