lesjana tova tikateev

afbreking: le·sja·na to·va ti·ka·teev [ ? ]
  [uitspraak: ləsjana] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'moge u ingeschreven worden voor een goed jaar (in het boek des levens)';  

  een goed jaar! (wens, mannelijk, enkelvoud) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden