Gilgal

afbreking: Gil·gal [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: '(steen)kring', volgens Joz. 5:8 'afgewenteld';  

 
  1. plaats tussen Jericho en de Jordaan, waar Jozua-1 zijn eerste kamp in Kanaän opslaat (13x: Joz. 4:19 enz., 2 Sam. 19:16, 19:41);
  2. een of meer plaatsen waarbij de oordelen over de locaties uiteenlopen, waarbij ook de locatie van Gilgal-1 als mogelijkheid genoemd wordt (27x: Deut. 11:30; Joz. 12:23, 15:7, Recht. 2:1, 3:19, 1 Sam. 7:16 +, 2 Kon. 2:1, 4:38, Hos. 4:15, 9:15, 12:12, Am. 4:4, 5:5, Mi. 6:5)
[ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Gilgal, Hagilgal [ ? ]
zie ook: Bet-Haggilgal  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden