ngeroeb tabsjilien

afbreking: nge·roeb tab·sji·lien [ ? ]
  [uitspraak: ngeeroeb] [ ? ]
lidwoord: de  
herkomst: Sefardisch (Portugees) Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'vermenging van gekookte spijzen';  

  handeling waardoor op een feestdag die op vrijdag valt, de sjabbatmaaltijd kan worden voorbereid; bekorting: ngeroeb [ ? ]

verwant: Hebreeuws: eroev tavsjilien [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden