Nieuw Israelietisch Weekblad

afbreking: Nieuw Is·ra·e·lie·tisch Week·blad [ ? ]
lidwoord: het  
herkomst: Nederlands [ ? ]

  weekblad voor joods Nederland [ ? ]

zie ook: Israëlitisch  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden