Taänach

afbreking: Ta·ä·nach [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

  oorspronkelijk Kanaänitische plaats in het westelijke gebied van Manasse, ten zuiden van Megiddo-1; andere naam: Aner (7x: Joz. 12:21 +, Recht. 1:27 +, 1 Kon. 4:12, 1 Kron. 7:29) [ ? ]

  Taänach  
verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Tanach [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden