Belsjatsar

afbreking: Bel·sja·tsar [ ? ]
herkomst: Aramees (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: in het Akkadisch '(de god) Bel bescherme de koning';  

  zoon van Nebukadnessar, laatste koning van Babel-2; raadpleegt Daniël-2 over een tekst die op een wand wordt geschreven (8x: Dan. 5:1 +) [ ? ]

verwant: Aramees-Nederlands (gangbare versie): Belsassar [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden