Hermon

afbreking: Her·mon [ ? ]
lidwoord: de  
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'verbonden, heilige plaats';  

  hoge berg ten noordoosten van de plaats Dan-4, uitloper van de Anti-Libanon; andere namen: Senir, Sion(3), Sirjon(2) (14x: Deut. 3:8 +, Joz. 11:3 +, Ps. 42:7 +, Hoogl. 4:8, 1 Kron. 5:23) [ ? ]

  Hermon  
verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Chermon [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden