Hasjalsjelet

afbreking: Ha·sjal·sje·let [ ? ]
  [uitspraak: Hàsjalsjèlet] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'de ketting';  

  orthodoxe jeugdvereniging in Nederland [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden