Homen

afbreking: Ho·men [ ? ]
herkomst: Jiddisj [ ? ]

  nakomeling van Agag(2), zoon van Hammedata, hoogste functionaris bij koning Ahasveros van Perzië; wil de Joden in diens rijk ombrengen (in Bijbelboek Ester) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Haman [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden