paro

afbreking: paro [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: in het Egyptisch 'groot huis';  

  titel van de koning van Egypte, ook gebruikt als eigennaam; de enige farao's die in het OT bij hun eigen naam worden genoemd, zijn Chofra, Necho, Sisak en Tirhaka (274x: Gen. 12:15 +, Ex. 1:11 +, Deut. 6:21 +, 1 Sam. 2:27 +, 1 Kon. 3:1 +, 2 Kon. 17:7 +, Jes. 19:11 +, Jer. 25:19 +, Ez. 17:17 +, Ps. 135:9 +, Hoogl. 1:9, Neh. 9:10, 1 Kron. 4:18, 2 Kron. 8:11; Griekse vorm 5x in NT) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): farao [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden