Pirkee de Rabbi Eliëzer

afbreking: Pir·kee de Rab·bi Eli·ëzer [ ? ]
  [uitspraak: Pierkee] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Aramees [ ? ]
letterlijk: 'hoofdstukken (of lessen) van Rabbi Eliëzer';  

  agadisch werk met midrasjiem (midrasj) en commentaar bij de verhalen van de Tora, samengesteld in de geonitische periode [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden