chameesj megilot

afbreking: cha·meesj me·gi·lot [ ? ]
  [uitspraak: məğilot] [ ? ]
lidwoord: de  
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'vijf rollen';  

  de vijf Bijbelboeken Roet (Ruth), Sjier Hasjiriem (Hooglied), Kohelet (Prediker), Echa (Klaagliederen), en Ester, die elk op een feest- of gedenkdag in de synagoge worden gelezen; Nederlandse namen: de vijf feestrollen, de vijf rollen; bekorting: megilot [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden