Kores, Cyrus

afbreking: Ko·res, Cy·rus [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

  koning van het door hem gevormde rijk van Perzië; geeft de Joden in Babel-2 toestemming om terug te keren naar hun land (22x: Jes. 44:28 +, Dan. 1:21 +, Ezra 1:1 +, 2 Kron. 36:22 +) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Koresj [ ? ]
spelling: 'Kores, Cyrus' is een taalvariant (zie help 7.1.5)  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden