Ebal

afbreking: Ebal [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

 
  1. berg bij Sichem-1, het huidige Nabloes, 'berg van de vloek' (Deut. 5:29), tegenover de berg Gerizim-1, 'berg van de zegen' (5x: Deut. 11:29 +, Joz. 8:30 +);
  2. Choriet, kleinzoon van Seïr-1, derde zoon van Sobal (Gen. 36:23, 1 Kron. 1:40);
  3. nakomeling van Sem, achtste zoon van Joktan; andere naam: Obal (1 Kron. 1:22)
[ ? ]

  Ebal  
verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Eval [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden