Eliem

afbreking: Eliem [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'grote (eiken)bomen';  

  oase, halteplaats van de Israëlieten tijdens hun tocht uit Egypte naar Kanaän (6x: Ex. 15:27 +, Num. 33:9 +) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Elim [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden