Elohiem

afbreking: Elo·hiem [ ? ]
  [uitspraak: Èlohiem] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: meervoud van 'eloa', woord voor 'god';  

 
  1. Opperwezen, aanduiding van de Heer, in vertalingen: God (o.a. Gen. 1:1; nr. 1-2: 2660+235x, zie nr. 2); het Hebreeuws heeft een tweetal woorden voor 'god': 'eloa', met als meervoud 'elohiem' (het meest voorkomende woord voor 'God'), en 'el', dat ook als eerste of laatste deel van namen voorkomt;
  2. bovenmenselijke machtige wezens; in vertalingen: goden (o.a. Gen. 31:30; nr. 1-2: 2660+235x: 'eloa' en 'elohiem': 2660x: Gen. 1:1 +, Ex. 1:17 +, Lev. 21:7 +, Num. 15:41 +, Deut. 1:17 +, Joz. 2:11 +, Recht. 1:7 +, 1 Sam. 2:25 +, 2 Sam. 2:27 +, 1 Kon. 2:23 +, 2 Kon. 1:3 +, Jes. 13:19 +, Jer. 7:23 +, Ez. 1:1 +, Hos. 4:1 +, Joël 1:13 +, Am. 4:11 +, Jona 1:6 +, Mi. 3:7 +, Hab. 1:11 +, Sef. 2:7 +, Hag. 1:12 +, Zach. 8:8 +, Mal. 2:15 +, Ps. 3:3 +, Job 1:1 +, Spr. 2:5 +, Rt. 1:16 +, Pr. 1:13 +, Dan. 1:2 +, Ezra 1:3 +, Neh. 4:9 +, 1 Kron. 4:10 +, 2 Kron. 1:1 +; 'el': 235x: Gen. 14:18 +, Ex. 6:3 +, Num. 12:13 +, Deut. 3:24 +, Joz. 3:10 +, 1 Sam. 2:3, 2 Sam. 22:31 +, Jes. 5:16 +, Jer. 32:18 +, Ez. 10:5 +, Hos. 2:1 +, Jona 4:2, Mi. 7:18, Nah. 1:2, Mal. 1:9 +, Ps. 5:5 +, Job 5:8 +, Klaagl. 3:41, Dan. 9:4 +, Neh. 1:5 +)
[ ? ]

spelling: Groene Boekje 2005: Elohim  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden