Een Dor

afbreking: Een Dor [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'bron van Dor';  

 
  1. plaats van de stam Manasse-2 in het gebied van Issachar-3, bij de berg Tabor, woonplaats van een vrouw aan wie Saul-1 vraagt om de geest van Samuel-1 te raadplegen (Joz. 17:11, 1 Sam. 28:7, Ps. 83:11);
  2. kibboets bij de berg Tabor
[ ? ]

  Een Dor  
verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Endor [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden