Eved Melech

afbreking: Eved Me·lech [ ? ]
  [uitspraak: Èved Mèlech] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'dienstknecht van de koning';  

  dienaar van koning Sedekia van Juda-4; redt de profeet Jeremia-1 uit een wateropslagput (6x: Jer. 38:7 +) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Ebed-Melech [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden