Eli Eli lama sabachtani

afbreking: Eli Eli la·ma sa·bach·ta·ni [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Aramees [ ? ]
letterlijk: 'mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?';  

  in Mat. 27:46, deels Hebreeuws, deels mogelijk Aramees(2) citaat van Ps. 22:2; in het Hebreeuws: Eli Eli lama azavtani [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden