Kesef Misjnee

afbreking: Ke·sef Misj·nee [ ? ]
  [uitspraak: Kèsef Miesjnee] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'tweemaal zoveel geld';  

  standaardcommentaar door Joseef ben Efrajim Caro op Misjnee Tora van Maimonides (Venetië 1574-1575) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden