Kirjat Jeariem

afbreking: Kir·jat Je·a·riem [ ? ]
  [uitspraak: Jəariem] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'plaats van bossen';  

  plaats bij de grens tussen de gebieden van Benjamin-3 en Juda-3; plaats waar de verbondsark is, voordat die naar Jeruzalem-1 wordt gebracht; andere namen: Baäla-1, Jaär, Kirjat(2), Kirjat-Arim, Kirjat-Baäl (18x: Joz. 9:17 +, Recht. 18:12, 1 Sam. 6:21 +, Jer. 26:20, Neh. 7:29, 1 Kron. 2:50 +, 2 Kron. 1:4) [ ? ]

  Kirjat Jeariem  
verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Kirjat-Jearim [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden