Kirjat Ariem

afbreking: Kir·jat Ariem [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]

  plaats bij de grens tussen de gebieden van Benjamin-3 en Juda-3; plaats waar de verbondsark is, voordat die naar Jeruzalem-1 wordt gebracht; andere namen: Baäla-1, Jaär, Kirjat(2), Kirjat-Baäl, Kirjat-Jearim (Ezra 2:25) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Kirjat-Arim [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden