Kirjat-Baäl

afbreking: Kir·jat-Ba·äl [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'plaats van Baäl';  

  plaats bij de grens tussen de gebieden van Benjamin-3 en Juda-3; andere namen: Baäla(2)-1, Jaär, Kirjat(3), Kirjat-Arim, Kirjat-Jearim (Joz. 15:60, 18:14) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Kirjat Baäl [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden