Kohelet Raba

afbreking: Ko·he·let Ra·ba [ ? ]
  [uitspraak: Kohèlet] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Aramees [ ? ]
letterlijk: 'grote (midrasj op) Kohelet';  

  agadische midrasjverzameling op Kohelet (Prediker), samengesteld in de geonitische periode; andere naam: Midrasj Kohelet [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden