Kirjat-Jearim

afbreking: Kir·jat-Je·a·rim [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'plaats van bossen';  

  plaats bij de grens tussen de gebieden van Benjamin-3 en Juda-3; plaats waar de verbondsark is, voordat die naar Jeruzalem-1 wordt gebracht; andere namen: Baäla(2)-1, Jaär, Kirjat(3), Kirjat-Baäl (18x: Joz. 9:17 +, Recht. 18:12, 1 Sam. 6:21 +, Jer. 26:20, Neh. 7:29, 1 Kron. 2:50 +, 2 Kron. 1:4) [ ? ]

  Kirjat-Jearim  
verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Kirjat Jeariem [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden