Ketoeviem

afbreking: Ke·toe·viem [ ? ]
  [uitspraak: Kətoeviem] [ ? ]
lidwoord: de  
herkomst: Hebreeuws [ ? ]

  Geschriften: derde deel van de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel, het OT), bestaande uit de Bijbelboeken Tehiliem (Psalmen), Misjlee (Spreuken), Iov (Job), Sjier Hasjiriem (Hooglied), Roet (Ruth), Echa (Klaagliederen), Kohelet (Prediker), Ester, Danieel (Daniël), Ezra, Nechemja (Nehemia), en Divree Hajamiem (Kronieken) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden