Artaxerxes

afbreking: Ar·taxer·xes [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

  zoon en opvolger van koning Ahasveros of Xerxes van Perzië, mogelijk ook een wat latere koning van Perzië; de naam wordt in de grondtekst op vier manieren geschreven (14x: Ezra 4:7 +, Neh. 2:1 +) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Artachsjast [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden