Ataljahu, Atalja

afbreking: Atal·ja·hu, Atal·ja [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'de Heer is verheven';  

  dochter van Achab-1 en Izebel, vrouw van koning Joram(2)-2 van Juda-4, moeder van Achazja(2)-2; andere naam: Atalja(2)-1 (10x: 2 Kon. 8:26 +, 2 Kron. 22:2 +) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Ataljahoe [ ? ]
spelling: 'Ataljahu' wordt in de meeste vertalingen 'Atalja(2)'  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden