Adat Jesjoeroen

afbreking: Adat Je·sjoe·roen [ ? ]
  [uitspraak: Jəsjoeroen] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'gemeente van Jesjoeroen' (d.w.z. Jisraël/Israël);  

  naam van diverse joodse gemeenten [ ? ]

verwant: Asjkenazisch Hebreeuws: Adas Jesjoeroen [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden