Aresjet Sfatajim

afbreking: Are·sjet Sfa·ta·jim [ ? ]
  [uitspraak: Arèsjet Sfatàjiem] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'uitdrukking van de lippen';  

  Asjkenazisch gebedenboek, dat door Jitschak Dasberg in het Nederlands is vertaald onder de titel Siach Jitschak (gebed van Jitschak) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden