Meres

afbreking: Me·res [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) / Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]

  een van de zeven hooggeplaatste raadsheren van koning Ahasveros (Est. 1:14) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden