Meselemjahu, Meselemja

afbreking: Me·se·lem·ja·hu, Me·se·lem·ja [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'de Heer vervangt';  

  zoon van Kore, vader van Zecharjahu-7, poortwachter in Jeruzalem-1; andere naam: Meselemja (1 Kron. 26:1, 26:2, 26:9) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Mesjelemjahoe [ ? ]
spelling: 'Meselemjahu' wordt in de meeste vertalingen 'Meselemja'  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden