Meselemja

afbreking: Me·se·lem·ja [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'de Heer vervangt';  

  zoon van Kore, vader van Zecharjahu-7, poortwachter in Jeruzalem-1; andere naam: Meselemjahu (1 Kron. 9:21) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Mesjelemja [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden