menee menee tekeel oefarsien

afbreking: me·nee me·nee te·keel oe·far·sien [ ? ]
  [uitspraak: mənee mənee təkeel] [ ? ]
herkomst: Aramees (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'geteld, geteld, gewogen, en gebroken';  

  woorden die een hand voor koning Belsassar schrijft op een muur van zijn feestzaal: 'u bent te licht bevonden en uw macht is ten einde' (Dan. 5:25, 5:25, 5:26, 5:26); bekorting van de Nederlandse versie hiervan: mene tekel [ ? ]

verwant: Aramees-Nederlands (gangbare versie): mene mene tekel ufarsin [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden