Meschibath Nefesch

afbreking: Me·schi·bath Ne·fesch [ ? ]
  [uitspraak: Məsjibat Nèfesj] [ ? ]
herkomst: Asjkenazisch Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'verkwikking van de ziel' (Ps. 19:8);  

  joodse vereniging voor studenten en andere jongeren in Amsterdam [ ? ]

zie ook: nefesj  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden