Mekorot

afbreking: Me·ko·rot [ ? ]
  [uitspraak: Məkorot] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'bronnen';  

  Israëlische watermaatschappij [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden