Moloch

afbreking: Mo·loch, Mo·loch [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: geringschattende vorm van 'koning';  

  god waaraan de Israëlieten in het Ben-Hinnomdal kinderen offeren; wordt wel geïdentificeerd met Milkom(2) (8x: Lev. 18:21 +, 1 Kon. 11:7, 2 Kon. 23:10, Jer. 32:35) [ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Molech [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden