Michaël

afbreking: Mi·cha·ël [ ? ]
herkomst: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie) [ ? ]
letterlijk: 'wie is als God?';  

 
 1. zoon van Setur, die hoort tot de twaalf verkenners van het land Kanaän-2 (Num. 13:13);
 2. vorst die het volk Israël-2 beschermt (Dan. 10:13, 10:21, 12:1; zie ook nr. 11);
 3. vader van Zebadja, die met Ezra(2)-1 terugkeert uit de ballngschap in Babel-2 (Ezra 8:8);
 4. afstammeling van Gad-1 (1 Kron. 5:13);
 5. andere afstammeling van Gad-1, zoon van Jesisai (1 Kron. 5:14);
 6. afstammeling van Levi-1, zoon van Baäseja, voorvader van Asaf(2)-2 (1 Kron. 6:25);
 7. afstammeling van Issachar-1, zoon van Jizrachja, vader van Omri(2)-4 (1 Kron. 7:3, 27:18);
 8. afstammeling van Benjamin-1, zoon van Beria (1 Kron. 8:16);
 9. afstammeling van Manasse; sluit zich in Siklag aan bij David-1 (1 Kron. 12:21);
 10. zoon van koning Jehosafat-3 van Juda-4, broer van Joram(2)-2, die hem vermoordt (2 Kron. 21:2);
 11. aartsengel (Jud. 1:9, Op. 12:7; zie ook nr. 2);
 12. mannelijke voornaam
[ ? ]

verwant: Hebreeuws (transcriptieversie): Michaël, Michaëel [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden