Sifree Zoeta

afbreking: Si·free Zoe·ta [ ? ]
herkomst: Aramees [ ? ]
letterlijk: 'kleine boeken';  

  verzameling tanaïtische, grotendeels halachische midrasjiem (midrasj) op het Bijbelboek Numeri [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden