Senier

afbreking: Se·nier [ ? ]
  [uitspraak: Sənier] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]

  hoge berg ten noordoosten van de plaats Dan-4, uitloper van de Anti-Libanon; andere namen: Hermon, Sion(2), Sirjon (4x: Deut. 3:9, Ez. 27:5, Hoogl. 4:8, 1 Kron. 5:23) [ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Senir [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden