sjana tova oemetoeka

afbreking: sja·na to·va oe·me·toe·ka [ ? ]
  [uitspraak: oemətoeka] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]

  een goed en zoet jaar! (nieuwjaarswens) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden