Sefer Hakozari, Sefer Hakoezari

afbreking: Se·fer Ha·ko·za·ri, Se·fer Ha·koe·za·ri [ ? ]
  [uitspraak: Sèfer, Seefer] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'boek van de Chazaar';  

  godsdienstfilosofisch werk door Jehoeda Halevi; bekorting: Kozari, Koezari [ ? ]

spelling: 'Sefer Hakozari, Sefer Hakoezari' is een taalvariant (zie help 7.1.5)  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden