Jam Soef

afbreking: Jam Soef [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'zee met riet';  

  wateren aan de oostkant van Egypte, waarvan een deel droogvalt bij de uittocht van de Israëlieten uit Egypte; in vertalingen: Rietzee, Schelfzee; in de Septuagint, de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel (OT): Rode Zee (23x: Ex. 13:18 +, Num. 14:25 +, Deut. 1:40 +, Joz. 2:10 +, Recht. 11:16, 1 Kon. 9:26, Jer. 49:21, Ps. 106:7 +, Neh. 9:9) [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden