jirat sjamajim

afbreking: ji·rat sja·ma·jim [ ? ]
  [uitspraak: sjamajiem] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'vrees voor de hemel';  

  godvrezendheid [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden