Jom Troea

afbreking: Jom Troea [ ? ]
herkomst: Hebreeuws [ ? ]
letterlijk: 'dag van sjofarblazen' (Num. 29:1);  

  andere naam voor: Rosj Hasjana [ ? ]
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden