Jesjajahoe

afbreking: Je·sja·ja·hoe [ ? ]
  [uitspraak: Jəsjajahoe] [ ? ]
herkomst: Hebreeuws (transcriptieversie) [ ? ]
letterlijk: 'redding/heil is de Heer';  

 
  1. zoon van Amos(3)-1, profeet in het zuidrijk Juda-4 in de tijd van de koningen Uzzia-1, Jotam-2, Achaz-1 en Hizkia van Juda-4; zijn woorden staan in een naar hem genoemd Bijbelboek; in Tanach (2007): Jesjaja (32x: 2 Kon. 19:2 +, Jes. 1:1 +, 2 Kron. 26:22 +; Griekse vorm 22x in NT);
  2. zoon van Jedutun, zanger, hoofd van de achtste zangersgroep bij de tempel (1 Kron. 25:3, 25:15);
  3. zoon van Rechabja, vader van Joram-4, Leviet-2 (1 Kron. 26:25);
  4. een van de drie grote profetische boeken van het OT
[ ? ]

verwant: Hebreeuws-Nederlands (gangbare versie): Jesajahu, Jesaja [ ? ]
zie ook: Jesjaja  
© 2010 - 2024 Alle rechten voorbehouden